Дарители – архив

2020 година

Благовеста Факирова (Велико Търново) етнографски материали
Ганна Таврийска (Велико Търново) етнографски материали
Пенка Радева (Велико Търново) ковьор
Преслав Цветанов (Велико Търново) етнографски материали
Албена Църова (Велико Търново) папка с емблеми за първия български космонавт
Ангел Велчев (Велико Търново) исторически материали
Венета Камбурова (София) исторически и етнографски материали
Елена Кърджиева (Велико Търново) снимки
Живка Иванова (Русе) исторически материали
д-р Жулиета Гюлева (Горна Оряховица) исторически материали
Златка Антонова (Варна) табла с оръжие
д-р Иван Църов (Велико Търново) исторически материали
Йончо Боянов (Велико Търново) исторически материали
Милен Ангелов (Велико Търново) исторически и етнографски материали
Минчо Събев (София) театрални афиши
Наталия Георгиева (Велико Търново) исторически материали
доц. д-р Павлина Владкова (Велико Търново) фотоапарати
д-р Симеон Цветков (Горна Оряховица) учебни гранати
д-р Стела Денчева (Велико Търново) исторически материали
„Царевец-авто“ (Велико Търново) кинокамера
Благой Емануилов (с. Габарево, община Павел баня) авторска книга
Борис Цацов (София) авторска книга
проф. д.и.н. Вера Бонева (София) авторска книга
д-р Веселин Горанчев (Велико Търново) авторска книга
Георги Горбанов (Велико Търново) авторска книга
Димитър Върбанов (Велико Търново) авторска книга
доц. д-р Иван Петров (Благоевград) научна литература
Иван Тодоров (София) авторска книга
Издателство „Български бестселър – Национален музей на българската книга и полиграфия” (София) научна литература
Издателство „Славена” (Варна) научна литература
Йордан Димитров научна литература
Кирил Цветков (София) научна литература
инж. Красимира Коцева (с. Арбанаси, община Велико Търново) научна литература
проф. д-р Мария Спасова (с. Соколово, община Дряново) авторска книга
Национално дружество „Традиция” (Велико Търново) научна литература
проф. д-р Пламен Павлов (Велико Търново) научна литература
Регионална библиотека „П.Р.Славейков” (Велико Търново) научна литература
Тодорка Недева (Велико Търново) авторска книга
доц. д-р Тошо Спиридонов (София) научна литература
Валентин Георгиев (Велико Търново) предпазни средства срещу Covid 19

Съставил: Боряна Боянкинска

2019 година

Александър Чохаджиев (Велико Търново) етнографски материали
Анна Мартинова (Велико Търново) етнографски материали
Боряна Боянкинска (Велико Търново) етнографски материали
Ваня Попов (Велико Търново) етнографски материали
Владимир Вълев (Димитровград) етнографски материали
Елисавета Георгиева (Панагюрище) знаме
Ивайло Наков (с. Никюп, община Велико Търново) стъклена бутилка, поставена в дървено буренце
Иван Вачков (Златарица) етнографски материали
Иванка Чукурова (Велико Търново) етнографски материали
Киче Шалдева (София) етнографски материали
Маргарита Кильовска (Велико Търново) етнографски материали
Надежда Григорова (София) етнографски материали
Нелина Църова (Велико Търново) етнографски материали
Пенка Радева (Велико Търново) етнографски материали
Русана Банчева (с. Недан, община Павликени) етнографски материали
Симеон Цветков (Горна Оряховица) етнографски материали
Радослав Алексиев (Велико Търново) археологически материали
Блага Мавродинова (Русе) исторически материали
Велислав Стефанов (София) спортни отличия и снимки на щангиста Румен Русев
Венета Камбурова (София) исторически материали
„Зонтаинтернешънъл“ (Велико Търново) исторически материали
Елена Кържиева (Велико Търново) исторически материали
инж. Емануил Серафимов (Велико Търново) исторически материали
д-р Иван Църов (Велико Търново) исторически материали
Йорданка Атанасова (с. Никюп, община Велико Търново) исторически материали
Лариса Раева (Велико Търново) исторически материали
Милен Ангелов (Велико Търново) исторически материали
Мирослав Тошев (Омуртаг) дарява исторически материали
Нели Конова (София) исторически материали
Ралица Пенчева (Велико Търново) исторически материали
Организация за поклоннически туризъм „Доброчинство“ (Република Сърбия) копие на стенопис
д-р Аксиния Бутева (София) авторска книга
Ангел Ганцаров (Велико Търново) авторска книга
Бистра Колева (Пловдив) авторска книга
Борис Цацов (София) авторска книга
д-р Веселин Горанчев (Велико Търново) авторска книга
Ганчо Матеев (София) научна литература
доц. д-р Гергана Георгиева (Велико Търново) научна литература
Димитра Лазарова (Варна) научна литература
д-р Драгомир Йорданов (Велико Търново) авторска книга
Дянко Колев (Бяла) научна литература
Елена Станулова (с. Чурек, община Елин Пелин) научна литература
д-р Емил Александров (Велико Търново) авторска книга
подп. инж. Иван Ангелов (Велико Търново) научна литература
Информационно-библиотечен и издателски комплекс към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (Велико Търново) научна литература
доц. д-р Марко Златев (Велико Търново) авторска книга
Николай Теодосиев (София) научна литература
доц. д-р Павлина Владкова (Велико Търново) научна литература
Петко Джамбазов (Павликени) научна литература
проф. д-р Светла Димитрова (Габрово) авторска книга
Светла Петкова (София) научна литература
доц. д-р Тошо Спиридонов (София) авторска книга

Съставил: Боряна Боянкинска

2018 година

Ганка Донкова (Велико Търново) порцеланов лъжичник
Ганна Таврийска (Велико Търново) етнографски материали
Емилия Проданова (Велико Търново) етнографски материали
Иван Вачков (Златарица) колекция от шевни машини и етнографски материали
Надежда Григорова (София) етнографски материали
Нелина Църова (Велико Търново) етнографски материали
Розалина Димитрова (Варна) етнографски материали
Симеон Раденков (Сливен) етнографски материали
Ангелина Арнаучкова (Пазарджик) исторически материали
Анна Мартинова (Велико Търново) исторически материали
Благовеста Цанкова (Велико Търново)
родословно дърво на родовете Хаджиниколови, Зелкови, Кабакчиеви, Петкови
Валентин Миновски (Велико Търново) исторически материали
Веселин Умников (София) исторически материали
Емо Калоянов (Велико Търново) спортна гира
Иван Маринов (Горна Оряховица) снимки
Катя Митова-Ганева (Велико Търново) бастун-чадър
НД „Традиция” (Велико Търново) исторически материали
полк. Невена Атанасова (Велико Търново) лична униформа на капитан от БА
Никола Чакъров (Ловеч) снимка
Николай Христов (Стражица) исторически материали
Петър Стефанов (Велико Търново) санитарна чанта
Райна Недялкова (Велико Търново) осветително тяло от първата половина на ХХ в.
Сашко Дончев (Велико Търново) исторически материали
Светлозар Бояджиев (Велико Търново) исторически материали
Септимио Попеску (Румъния) исторически материали
Серафим Стойчев (Сухиндол) исторически материали
Атанас Джафаров (Велико Търново) научна литература
Асоциация на Сухопътните войски на България (София) научна литература
инж. Борис Топалов (Пловдив) научна литература
Вера Бонева (София) научна литература
Живка Радева (Велико Търново) авторска книга
д-р Иван Църов (Велико Търново) научна литература
Любен Лалев (Велико Търново) авторска книга
Нели Цонева (Павликени) авторска книга
Николай Иванов (Велико Търново) авторска книга
Николай Теодосиев (София) научна литература
Милка Денева (Велико Търново) авторска книга
Моника Тютюнкова (Унгария) научна литература
инж. Пейчо Тодоров (Велико Търново) научна литература
Радосвета Топалова (Горна Оряховица) научна литература
Стефка Мутафова (Велико Търново) научна литература
Тодорка Недева (Велико Търново) авторска книга
Златин Георгиев (Павликени) материална подкрепа

2017 година

Ангел Илиев (Велико Търново) етнографски материали
Ганна Таврийска (Велико Търново) етнографски материали
Диана Манова (Велико Търново) етнографски материали
Емилия Проданова (Велико Търново) етнографски материали
Марта Милкова (Велико Търново) етнографски материали
Нелина Църова (Велико Търново) етнографски материали
Никола Неделчев (Велико Търново) етнографски материали
Розалина Димитрова (Варна) етнографски материали
Стоян Михайлов (Велико Търново) етнографски материали
Христо Христов (Велико Търново) етнографски материали
Явор Менков (София) етнографски материали
Катя Митова-Ганева (Велико Търново) етнографски и исторически материали
Ганка Донкова (Велико Търново) исторически материали
Емилиан Ганев (Велико Търново) исторически материали
д-р Иван Църов (Велико Търново) исторически материали
д.и.н. Иван Чокоев (Велико Търново) исторически материали
Мирослав Тошев (Омуртаг) исторически материали
Първан Андонов (Велико Търново) исторически материали
Радка Серафимова (Сепарева баня) исторически материали
Сашо Дончев (Велико Търново) исторически материали
Тодор Георгиев (Велико Търново) исторически материали
Инициативен комитет „Св. Сава” (Кралево) проскинитарий (постамент) за иконата на „Св. Сава”.
Асоциация на Сухопътните войски на България (София) научна литература
Димитър Томов (София) научна литература
Иван Стоев (Златарица) научна литература
Мариана Бояджиева (Велико Търново) научна литература
Министерство на културата. Национален институт за недвижимо културно наследство (София) научна литература
Николай Митев (Велико Търново) научна литература
Николай Теодосиев (София) научна литература
Община Велико Търново (Велико Търново) научна литература
РНБ „П. Р. Славейков“ (Велико Търново) научна литература
акад. Иван Радев (Велико Търново) авторска книга
Васил Давидов (Велико Търново) авторска книга
Георги Бирданов (София) авторска книга
Диана Гласнова авторска книга
доц. д-р Светла Атанасова (Велико Търново) авторска книга
д-р Миглена Петкова (Велико Търново) авторска книга
Иван Харизанов (Горна Оряховица) авторска книга
инж. Иван Гунчев (Велико Търново) авторска книга
Красимир Узунов авторска книга
Магдалена Славкова авторска книга
Милка Денева (Велико Търново) авторска книга
проф. д.и.н Иван Тютюнджиев (Велико Търново) авторска книга
Радослав Радков (София) авторска книга
Стефанка Иванова авторска книга

2016 година

Катя Митова-Ганева етнографски материали
Ирена Иванова етнографски материали
Ганна Таврийска етнографски материали
Милка Гроздева етнографски материали
Мая Тодорова етнографски материали
Нелина Църова етнографски материали
Красимира Стефанова етнографски материали
доц. д-р Кинка Панайотова етнографски материали
Мирослав Тошев Етнографски и исторически материали
Анатоли Дончев Тодоров дарена икона „Христос Вседържател”
Асен Александров Николов исторически материали
Тянка Минчева исторически материали
Явор Менков оръжие
Иван Стефанов Цацов исторически материал
Радка Тодорова военна принадлежност
Живка Иванова исторически материали
Марийка Друмева исторически материали
Иван Църов исторически материали
Николай Цаневски исторически материали
Мирослав Тошев исторически материали
Сашко Дончев военни принадлежности
Николай Ненчев оръжие
Олга Вълева исторически материали
Руен Хаджиниколов исторически материали
Красимир Стефанов военни принадлежности
Кръстинка Русева исторически материали
Стоян Ганев художествено произведение на изкуството
Румяна Друмева исторически материали
проф. д-р Петко Петков научна литература
Цветан Евтимов авторска литература
Атанаска Найденова авторска литература
Радка Григорова авторска литература
Коста Сандев д-р арх. авторска литература
д-р Игор Лазаренко авторска литература
проф. д.ф.н. Димитър Петров Кенанов – дарена литература
д-р Иван Александров дарена литература
Иван Църов научна литература
Димитър Томов научна литература
Флорин Курта авторска литература
Павлина Владева авторска литература
Димитър Димитров авторска литература
Моника Тютюнкова научна литература
Николай Теодосиев дарена литература
Марта Павлова дарена литература
Мирослав Тошев авторска литература
Никола Рухчев авторска литература
Кина Атанасова, Илия Вълев авторска литература
доц. д-р Марко Златев дарена литература

2015 година

Теодора Стефанова етнографски материали
Боряна Маринова етнографски материали
Росица Ляскова етнографски материали
Донка Серафимова етнографски материали
Нелина Църова етнографски материали
Иван Църов етнографски материали
Горан Ристович икона на „Св. Сава Сръбски“
Марин Згурев исторически материали
Марин Маринов оръжие
Галин Панчев оръжие
Лазар Белев оръжие
Николай Ненчев – МО на Р. България въоръжение на Българската армия
Милка Илиева-директор на ПМГ „Васил Друмев“ исторически материали
Георги Василев исторически материали
Иван Митев исторически материали
Георги Панайотов исторически материали
Иван Нурков исторически материали
Румяна Пенчева исторически материали
Цанка Проданова исторически материали
Марин Щърбанов исторически материали
Павел Павлов исторически материали
Тошо Пейков научна литература
проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов научна литература
Николай Теодосиев научна литература
Свобода Гюрова научна литература
Цвети Пчелински научна литература
Калина Иванова научна литература
Кинка Панайотова научна литература
Ангел Ганцаров дарена литература
Цветолин Недков дарена литература
Здравко Николов дарена литература
Татяна Данчева, директор на ПГТ „Д-р Васил Берон“ научна литература
Надка Василева научна литература
Светослав Диамандиев научна литература
Стойка Теодосиева дарена литература
Йорданка Бъчварова дарена литература
Петър Станев научна литература
Димитър Томов научна литература
Коста Сандев научна литература
Трифон Трифоновски дарена литература
Стоянка Димова научна литература
Гергана Георгиева научна литература
Мария Димоларева дарена литература
Николай Митев дарена литература
Кристиян Дончев дарение за озеленяване на музейни обекти
Стоян Ганев изображение на български владетел
Христо Христов компютърна графика на исторически обект

2014 година

Донка Грънчарова дарена литература
Димитър Маринов исторически материал
Иван Църов исторически материал
Яна Църова исторически материал
Иван Георгиев и Наталия Георгиева дарена литература
Сашко Дончев исторически материал
Николай Митев исторически материал
Атанасчо Атанасов исторически материали
Найден Найденов исторически материали
Деян Чаушев исторически материал
Павел Друмев етнографски материал
Елена Цонева етнографски материали
Бонка Тодорова етнографски материали
Васил Мутафов исторически материали
Живка Иванова исторически материали
Веселин Комитов исторически материали
Марияна Бояджиева исторически материали
Румен Петров исторически материали
Иван Златев исторически материали
Петър Стефанов археологически находки
Радослав Алексиев археологически находки
Върбан Минев оръжие
Марин Николов исторически материал
Мирослав Тошев исторически материал
Райна Стойчева етнографски материали
Станка Денчева етнографски материали
Галя Светличникова етнографски материали
Стефан Бейков исторически материал
Камен Колев исторически материал
Татяна Кънчева исторически материал
Пламен Кънчев исторически материал
“Кроношпан България ЕООД” оказват материална подкрепа

2013 година

Георги Бирданов дарени монографии
Стоян Ганев художествени произведения на изкуството
Димитър Бончев направено дарение
Живка Иванова исторически материал
Елена Кърджиева исторически материал
Марко Златев исторически материал
Стефан Радов археологически находки
Радослав Алексиев археологически находки
Васил Мутафов дарена литература
Нелина Църова етнографски материали
Мария Филева етнографски материали
Мехтин Рюстемов етнографски материали
Антон Жеков исторически материали
Венета Даскалова исторически материал
Невяна Бъчварова исторически материали
Пети Доневски дарена литература
етранка Новосад дарена литература, материална подкрепа
Дешка Денева етнографски материал
инж. Маргарита Деведжиева исторически материали
инж. Йорданка Пантова исторически материали
Нестор Иванов исторически материал
Елеонора Цветанова направено дарение
Иван Коев дарена литература
Иван Нурков исторически материали
Стоянка Нуркова исторически материали

2012 година

Красимира Петрова Иванова етнографски материали
Руен Хаджиниколов етнографски материали
Мариана Търпанова етнографски материали
Генко Иванов етнографски материали
Нелина Църова етнографски материали
Радослав Радков исторически материали
Върбан Минев исторически материали
Даниел Миновски исторически материали
Подп. Яни Янев исторически материали
Павлина Владкова исторически материали
Борис Сапунов исторически материали
Георги Ръцев исторически материали
Елена Кърджиева исторически материали
Д-р Васил Мутафов исторически материали
Ива Георгиева исторически материали
Иван Църов исторически материали
Стефка Иванова исторически материали
о.р. полк. Марко Златев исторически материали
Димитър Петков Събев исторически материали
Росица Димитрова Петрова исторически материали
Кинка Панайотова исторически материали
Яна Петкова Савова исторически материали
Клуб “Млад краевед” към СОУ “Иван Момчилов” гр. Елена, исторически материали
Владимир Пенчев Савов исторически материали
Стефан Кирилов Радов исторически материали
Ангел Петков Стоянов исторически материали
Георги Маринов Вачев научна литература
Ненко Генчев научна литература
проф. д-р Валентина Аврамова научна литература
Снежа Топалова научна литература
Васил Узунов научна литература
Живка Иванова научна литература
Пело Михайлов научна литература
Павлинка Владева научна литература
Борис Топалов научна литература
“Чех” ЕОД Петранка Новосад материална подкрепа
Каролина Димитрова Анкова материална подкрепа
Христо Христов материална подкрепа
Петър Кръстев финансова подкрепа
Валентин Георгиев Ламбев финансова подкрепа

2011 година

Симеон Дянков старопечатна книга
ЦБА Продукти
„Поликомерс – СГ“ ЕООД Средства
Иван Петров Старопечатна книга
Нелина Църова Старинен кантар
Никола Солаков Пощенско кантарче
Генко Иванов Рогозки

2010 година

„Стрела“-92 транспорт на материали за РИМ
Гинка и Константин Дараданови материали за консервация и реставрация на икони
Ангел Ганцаров авторска книга
Невяна Бъчварова авторска книга
Кинка Панайотова авторска книга
Надка Василева авторска книга
д-р Тодор Дончев Овчаров научна литература
акад. Иван Радев авторски книги
Васил Марков Василев авторска книга
Венета Константинова Даскалова научна литература
Светлозар Бояджиев научна литература
Георги Димитров Шопов авторска книга
Веселин Чамурков панорамна снимка на Велико Търново
Иван Григоров фотографска техника
Никола Морфов фотографска техника
Марин Петров фотографска техника
Николай Качаков фотографска техника и литература
Иван Иванов фотографска техника
Николай Стоянов Бояджиев фотографска техника
Иван Павлевски фотографска техника
Донка Серафимова етнографски материали
Петя и Михаил Чекухчиеви ръчна шевна машина
Йордана Дончева Недялкова етнографски материали
Петьо Тодоров Коев етнографски материали
Мария Халачева етнографски материали
Борислав Босилков документи
Нелина Църова снимки и документи
Иван Църов вещи
Здравко Николов лични вещи и документи
Българска Строителна камара – Велико Търново ремонтни дейности в църквата “Св. Димитър”
Юробанк И Еф Джи България АД, ФЦ Велико Търново Левски дарена мебел

2009 година

ст.н.с. д-р Кинка Панайотова предмети от бита
Донка Георгиева Серафимова предмети от бита
Катя Сотирова предмети от бита
Йордан Андреев Иванов предмети от бита
Иван Койчев Иванов предмети от бита
Веселина Николаева Стойчева предмети от бита
Йордан Михайлов Стойчев предмети от бита
Бончо Минчев Бонев предмети от бита
Райна Тодорова Бонева предмети от бита
Александър Борисов Малев снимки, документи и вещи
Иван Стефанов Цонев снимки, документи и вещи
н.с. д-р Васил Мутафов снимки, документи и вещи
Христо Николов Станев снимки, документи и вещи
Олга Сталянова Цанкова снимки, документи и вещи
Добринка Ценович снимки, документи и вещи
Светлозар Бояджиев снимки, документи и вещи
Райна Кънева Драганова снимки, документи и вещи
Юлия Неделчева снимки, документи и вещи
Ученически клуб при ОУ “Д. Благоев” с ръководител Лидия Прокопова снимки, документи и вещи
Христо Живков Бъчваров снимки, документи и вещи
Иван Живков Бъчваров снимки, документи и вещи
Ангел Бориславов Ганцаров снимки, документи и вещи
Димитър Бебенов снимки, документи и вещи
Елена Цветкова Стефанова снимки, документи и вещи
Нестор Георгиев снимки, документи и вещи
Стефан Комитов снимки, документи и вещи
Христо Маринов Цацинов снимки, документи и вещи
Христо Паличев снимки, документи и вещи
Николай Качаков снимки, документи и вещи
инж. д-р Светослав Русев снимки, документи и вещи
Иванка Юзефович снимки, документи и вещи
Пенка Атанасова Йорданова снимки, документи и вещи
Олга Валентинова Валева снимки, документи и вещи
Народно събрание на Република България снимки, документи и вещи
Румяна Николова научна литератиура
д-р Никола Кръстников научна литератиура
ст.н.с. д-р Христо Харитонов научна литератиура
Евгени Сачев научна литератиура
Иван Пенчев Трифонов научна литератиура
Марияна Маринова Иванова научна литератиура
Йорданка Бъчварова научна литератиура
Трифон Трифоновски научна литератиура
Милко Палангурски научна литератиура
фондация “Арете Фол” научна литератиура
Ганчо Александров научна литератиура
Константин Костов научна литератиура
Дончо Мъжлеков научна литератиура
доц. полк. Марко Златев научна литератиура
н.с. Иван Църов научна литератиура
Иван Тодоров научна литератиура
Емилиан Телеага научна литератиура
“Мобил Тел” ЕАД материална подкрепа
“Престиж – 96” В. Търново материална подкрепа
“Елитмес – Минев” ООД материална подкрепа
“Плаван” ООД материална подкрепа
“ЧЕХ – Йосиф Новосад” ООД –Петранка Новосад материална подкрепа
Георги Тончев материална подкрепа
Болярка ВТ” АД материална подкрепа
Пламен Чоров материална подкрепа
Любчо Райков материална подкрепа

2008 година

Петър Лазаров Иванов документи от периода 1872 – 1906 г.
Мария Иванова Венкова дисаги на Матей Преображенски
Ст.н.с. д-р Кинка Панайотова
материали на отдел „Нова и най-нова история” и отдел „Етнография”
д-р Стефка Борисова Вителова- Монова вещи на Христо Иванов – Големия и Иван Вителов
инж. Петър Николов Ефремов
материали свързани с дейността на Ефрем Попхристов
Кирчо Лазаров фотографска техника
Георги Маслянков фотографска техника
Марин Маринов фотографска техника и литература
Валентин Митков фотографска техника
д-р Валентин Кефиров фотографска техника
Емил Жупов фотографска техника
Наташа Илиева фотографска литература
Теодора Мечкарова фотографска техника
Румен Райков фотографска техника
Иван Солников фотографска техника
Никола Хаджиниколов фотографска техника
Стефан Русанов фотографска техника
Георги Вачев фотографска литература
Иван Венков фотографска техника
Атанас Попйоргов фотографска техника
Христо Иванов Дечев фотографска техника
Бисер Бояджиев
фотографска техника и фотографски материали, принадлежали на Никола Нанков
д-р Евгени Дерменджиев фотографска техника
Александър Малев фотографска техника
Читалище – паметник „Искра” фотографска и кинотехника
Читалище „Надежда” фотографска и кинотехника
Туристическо дружество „Трапезица” фотографска и кинотехника
Старопрестолна гимназия по икономика фотографска и кинотехника
Николай Качаков фотографска техника и литература
Иван Панайотов литература
Татяна Кънчева пентадера
Александър Цветанов фотографска техника
Юрий Трейман фотографска литература
Георги Тончев
за осигурен безплатен транспорт на участниците в разкопките на Никополис ад Иструм
Фирма „Престиж 96” ООД
за осигурени вафли на участниците в разкопките на Никополис ад Иструм
ЕТ „Чех” Петранка Новосад
за осигорена храна на участниците в разкопките на Никополис ад Иструм
н.с. Мария Долмова – Лукановска авторска книга
д-р Петър Станев авторска книга
Калина Канева авторска книга
Димитър Тотев Хаджииванов материали на музея в гр. Килифарево
Николай Марков
вещи, снимки, документи на Марко Тотев и книги от фамилната библиотека
Асен Марков
вещи, снимки, документи на Марко Тотев и книги от фамилната библиотека
Юлита Цанева
вещи, снимки, документи на Марко Тотев и книги от фамилната библиотека
Румяна Христова
парични средства и издания на рекламно-издателска къща „Дар”
Любчо Райков Райков парични средства
Весeлина Евтимова Дочева парични средства
проф. Ендрю Полтър литература
Симеон Сакскобурготски албум „Дългът преди всичко”
НДСВ документи и албум „Дългът преди всичко”
ст. н. с. д-р Христо Харитонов нумизматична литература
Община Велико Търново
материали, свързани с честване 100 г. от обявяването на Независимостта
Тодор Бостанджиев
родословия на наследници на Велчо Атанасов Джамджията
Светла Димитрова авторска книга
Димитър Иванов Маринов фотографска техника
Георги Георгиев фотографска техника
Мария Ангелова фотографска литература
Радослав Давидов фотографска литература
Красимир Маринов фотографска техника и литература
Любка Димитрова фотографска и кинотехника
Петър Симеонов фотографска и кинотехника
Здравко Георгиев Николов фотографска техника и литература
Строителна камара В. Търново за ремонт в църквата „Св. Димитър”
Свилен Драганов Драганов фотографска техника
Тотю Дюлгеров фотографска техника
Цоня Дражева авторска книга
Красимир Петров Козлев фотографска техника
Анюта Бойчева цветя
Милена Бойчева цветя
Калоян Любенов Здравков фотографска техника
Бисер Ненов Петрушев
Иван Симеонов Стефанов за извършен ремонт на фотообектив
Трифон Тодоров Калфов фотографска техника
Генчо Христов Генчев фотографска техника

    Вашето име (задължително)

    Вашият Email (задължително)

    Относно

    Вашето съобщение