162 963 туристи приеха музеите във Велико Търново през пандемичната 2020 г.

 162963 туристи са приели обектите и експозициите на  Регионален исторически музей-Велико Търново през пандемичната 2020-та година. Това е 33,89 %, или 1/3 от посетителите през предходната 2019 г., когато те са били 480902 души.

„За нас е от изключителна важност, че въпреки кризата с COVID-19, ограничителните мерки и затварянето на музеите на два пъти през миналата година, интересът към забележителностите в старата столица е траен. 85% от нашите посетители са били българи, което е доказателство, че сънародниците ни се вълнуват от историята и искат да се докоснат до богатото културно-историческо наследство на Велико Търново и региона дори и в такива трудни времена“, посочва директорът на    Регионален исторически музей-Велико Търново д-р Иван Църов.

Най-много посетители са регистрирани през септември – 34 277 души и през август – 33 053.

 И през 2020 г. най-посещаван е Архитектурно-музеен резерват „Царевец“ приел 109 055 туристи. От тях 7 649 са деца, 14 031 ученици, 6 023 студенти и 19 519 чужденци. Крепостта бе единственият музеен обект в страната, който остана отворен след повторното затягане на противоепидемичните мерки и през декември бе разгледан от  3 298 души.

Сред най-посещаваните музейни обекти във Велико Търново през миналата година е Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ с 13 844 туристи и  средновековните църкви „Св. 40 мъченици“, „Св. Петър и Павел“, „Св. Димитър“, „Св. Георги“ в квартал „Асенов“ с 12 541 посетители. 4 245 души е приел музей „Възраждане и Учредително събрание“, 4 177 са разгледалите крепостта Трапезица, а 2 716 са посетителите на музей „Затвор“.

8 956 са били туристите в музейните обекти в Арбанаси, като от тях 3 404  са регистрирани в църква „Рождество Христово,, а 3 037 в музей „Констанцалиева къща“. 4 358 са посетителите на Археологически резерват „Никополис ад Иструм“.

Регионален исторически музей-Велико Търново бе първият, който отвори сви обекти в началото на тази година. За първите три празнични  дни на 2021 г. крепостта Царевец, църква „Св. 40 мъченици“, музей „Възраждане и Учредително събрание“ и църква „Рождество Христово“ , Арбанаси са посетени от 2594 туристи. От тях 2332-ма са разгледали  Царевец, като само на 1 януари на историческия хълм са се качили 667 туристи.

667 туристи разгледаха крепостта Царевец в първия ден на 2021 г.

667 туристи разгледаха Архитектурно-музеен резерват „Царевец“ във Велико Търново в първия ден на 2021 година. За четири часа на 1 януари на историческата крепост  се качиха 643 българи и 24 чужденци.

Първият посетител бе 10-годишният Николай Петров от Добрич. Момчето бе официално посрещнато точно в 12,00 от директора на Регионален исторически музей-Велико Търново д-р Иван Църов, който му подари музейна литература и лично  придружи него и близките му по време на разходката им на Царевец. Четвъртокласникът от добричкото СОУ „Димитър Талев“ с усмивка сподели, че е впечатлен от Велико Търново и историята на града, а натрупаните знания ще му помогнат да изкара шестица в училище по предмета „Човек и общество“.

В първия ден на новата година сред туристите на Царевец преобладаваха семействата с деца. От регистрираните посетители 147 бяха деца и ученици, а 43 – студенти. Макар и малобройни, сред чужденците имаше посетители от Франция, Германия, Русия, Румъния, Италия и Китай.

Въпреки кризисната ситуация, интересът към историческите забележителности във Велко Търново не е намалял, сочи статистиката. Туристите на 1 януари в  сравнение с миналата година са със 17% по-малко, но се отчита ръст на българските посетители от 30%.

Крепостта Царевец е единственият музеен обект в страната, който работи ежегодно на 1 януари. Историческият резерват приемаше без прекъсване посетители и след затягане на мерките през ноември. В последния ден на миналата година  крепостта е приела 121  посетители, от които 36 деца и ученици и 5 чужденци.

Крепостта Царевец очаква първият си посетителза 2021-та в 12,00 ч . на 1 януари

Най-посещаваният исторически обект в страната, крепостта Царевец във Велико Търново, отново ще посреща туристи в първия ден на новата година. Архитектурно-музейният резерват ще е отворен за посещения на 1 януари от 12:00 до 16:00 часа. 

Първият посетител ще бъде официално посрещнат точно в 12,00 часа на входа на крепостта от директора на Регионален исторически музей-Велико Търново д-р Иван Църов. Туристът ще получи подарък – музейна литература, а при обиколката на историческата забележителност ще бъде придружен от екскурзовод. 

Като архитектурно-музеен резерват на открито Царевец е единствения музеен обект в страната отворен за посещение след затягане на пандемичните мерки през ноември.

Жителите и гостите на Велико Търново ще могат да разгледат историческата крепост и в последния ден на тази година, 31 декември, от 9,00 до 13,00 часа. 

След Царевец поетапно, при спазване на противоепидемичните мерки, се отварят за посещения и останалите обекти от структурата на Регионален исторически музей-Велико Търново.

От 2 януари  индивидуални посетители ще приемат музей „Възраждане и Учредително събрание“, Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, църква „Св 40 мъченици“ и църква „Рождество Христово“ в с. Арбанаси.

На 4 януари врати ще отворят Археологическия музеи и музеите „Затвор“ и „Сарафкина къща“. 

Групи в музейните обекти няма да се допускат.

Нови цени на билетите за четири музейни обекта от 1 януари 2021 г.

От 1 януари 2021 г. се променят цените на входните билети за  четири обекта на Регионален исторически музей-Велико Търнов, както и заплащането на екскурзоводските беседи. Изменението е с Решение 401/26.11.2020 г.  на Великотърновския общински съвет за допълване на Наредбата на определяне и администриране н а местните такси и цени на услуги на територията на Община Велко Търново.

10 лева ще е новата входна такса, която ще заплащат индивидуалните посетители  за Архитектурно-музеен резерват „Царевец“ и  за музейните обекти в Арбанаси – църквите  „Рождество Христово“ и „Св. Св. Архангели Михаил и Гавраил” и Констанцалиевата къща.

Утвърдените  преференциални цени са:

– За учащи ( удостоверено с документ ) — 5.00 лв.

– За семейство — 15,00 лв. ( майка, баща с до З деца от 7 до 18 години)

– Български граждани над 60 години — 5.00 лв. ( удостоверено с лична карта )

– Индивидуален двудневен посетителски пакет за ] 0 музейни обекта — 30.00 лв.

– Семеен (майка, баща с до З деца от 7 до 18 години) двудневен посетителски пакет за 10 музейни обекта — 40.00 лв.

– Организирана ученическа група, съгласно Наредба за детските и ученически туристическите пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищно образование, за посещение на 2 обекта — 6 лв.

Новите цени на екскурзоводските беседи са: на български език — 20.00 лв. на започнат час: с превод — 30.00 лв. на започнат час; на чужд език — 40 лв. на започнат час.

За туроператори и туристически агенти новите цени влизат в сила от 1 януари 2022 г.

Крепостта Царевец остава отворена за индивидуални посещения

На основание  т. 7 на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Р България, във връзка с организацията, засилване контрола по спазване на противоепидемични мерки и ограничаване опасността от разпространение от COVID-19, обектите и експозициите на Регионален исторически музей-Велико Търново няма да приемат посетители от 28 ноември до 21 декември 2020 г.

Архитектурно-музеен резерват „Царевец” остава отворен и ще приема само индивидуални посетители в обичайното работно време. Групи няма да се допускат.

Крепостта Трапезица затворена за посещения до 20 март 2021 г.

Архитектурно-музеен резерват „Трапезица“ няма да приема посетители от 1 декември 2020 г. до 20 март 2021 г.

Ограничението се налага заради влошаване на епидемиологичната обстановка, ограничаване опасността от разпространение на COVID-19 и  намаляване на посетителският поток по музейните обекти.

Противоепидемични мерки до 30 ноември 2020 г.

На основание Заповед № РД 22-1735/12.11.2020 г. на кмета на Община Велико Търново, във връзка с организацията, засилване контрола по спазване на противоепидемични мерки и ограничаване опасността от разпространение от COVID-19 до 30 ноември 202 г.  в Регионален исторически  музей-Велико Търново се въвеждат следните мерки:

 • . Забранява се достъпа на външни лица в административните сгради на РИМ – Велико Търново. Справки и получаване на документи се извършват  от съответните служители на входа на административните сгради.
 • При обслужване на външни лица  на разстояние по-малко от 1,5 м, служителите задължително трябва да са с маска или предпазен шлем.
 • Преустановява се работата на комисиите по идентификация на културни ценности за външни лица.
 • Преустановява се посещението и ползването на ведомствената библиотека за външни лица.
 • Обектите и експозициите на РИМ – Велико Търново приемат само индивидуални  посетители в обичайното работно време, при спазване на противоепидемичните мерки. Групи не се приемат.

Забраняват се масовите културни събития на закрито в музейни обекти

Във връзка със заповед № РД 22-1691/06.11.2020 г. на кмета на Община Велико Търново за влошаване на епидемиологичната обстановка и ограничаване опасността от разпространение от COVID-19 до 30 ноември т.г. се забранява провеждането на масови културни мероприятия на закрито в обектите на Регионален исторически музей-Велико Търново.

Нови противоепидемични мерки в музейните обекти в Арбанаси

За ограничаване опасността от разпространение от COVID-19 и намаляване на посетителския поток от 8 ноември 2020 г. до 20 март 2021 г.  църква “Рождество Христово” и музей „Констанцалиева къща” в с. Арбанаси няма да работят.

Музейните обекти ще приемат индивидуални посетители само по заявка (30 минути предварително) на телефон:

– за църква “Рождество Христово” – 0885 105 254

– за музей „Констанцалиева къща” – 0887 778480

Музей „Затвор“ временно не приема посетители

От 6 ноември до 17 ноември т.г. музей „Затвор“  няма да приема посетители .

Временното ограничение е заради сезонна профилактика.

 

 

19 813 посетители в музейните обекти през октомври

19 813 са посетителите на обектите и експозициите на Регионален исторически музей-Велико Търново през месец октомври.  От тях 3701 са  деца и ученици, 1004 – студенти, а 3954-ма са чужденци.  Сред задграничните туристи най-многобройни, близо 74%, са румънците, следвани от англичани, испанци, украинци и французи.

Крепостта Царевец продължава да е най-посещаваният  от българи и чужденци обект в старата столица. През миналия месец тя е разгледана от 12  872 туристи от които 3 157  задгранични посетители.

1 689 са преминалите през Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“,  1 244 са    посетителите в църквата „Св. 40 мъченици“, а разгледалите музейните обекти в Арбанаси са 1 107. През октомври регистрираните туристи на крепостта Трапезица са 717 души, 541 в Археологически резерват „Никополис ад Иструм“, 531 в музей „Възраждане и Учредително събрание“  и 430 в музей „Затвор“.

Общо  153 435 са посетителите на музейните обекти за десетте месеца на настоящата година. Заради пандемията от COVID-19 и ограниченията за пътувания чуждестранните туристи са  14%.

Най-много туристи е имало през септември – 34 277 души и през август, когато регистрираните посетители са 33 053.

Изложба „Заедно да съхраним историческата памет“ 2020

Регионален исторически музей-Велико Търново  представя в изложба даренията получени през 2020 г.  Експозицията „Заедно да съхраним историческата памет“ е отворена за посетители от 2  ноември в музей „Възраждане и Учредително събрание“.

40 са дарителите тази година,  които са предоставили на музея  над 180 броя вещи, снимки, документи, етнографски материали и книги за музейната библиотека. Част от даренията са от редовни наши дарители, които ежегодно ни предоставят материали от семейните си архиви.

Сред новите постъпления са вещи и снимки, свързани с търговеца Стефан Камбуров, материали, които допълват сведенията за аптекарската фамилия Стефанови, снимка на 18-ти пехотен Етърски полк, албум със снимки на семейство Витанови – дарители на туберкулозния диспансер в града.

Голямо е разнообразието от етнографски материали – тъкани и  предмети от  бита. Особено впечатляващ е бродиран ковьор и механичен грамофон от 30-40 г. на ХХ в. с грамофонни плочи.

Музеят продължава да обогатява фондовете си от периода на най-новата история. Тази година постъпи едно дарение от облекла от 80-те години на XX в., униформа, значки, рекламен тефтер на БДЖ,  театрални плакати, стенографски дневници на ХХVI Обикновено Народно събрание, фотоапарати, художествено оформени книги за впечатления от 70-те години, емблеми, свързани с полета на първия български космонавт, кинокамера, учебни гранати и учебни табла с оръжия за нашата оръжейна.

Благодарим на нашите дарители, че са опазили във времето материалите и са избрали да ни ги предоставят, за да продължим ние да ги съхраняваме и показваме на идните поколения.

В знак на благодарност всички дарители ще получат  дарителски свидетелства и карти за безплатни посещения на музейните ни обекти в рамките на  една година.

4 PA303517

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение