17.05.2021

Триизмерен дигитален архив и виртуални разходки за три музея разработени по образователен проект

С триизмерен дигитален архив и виртуални разходки за три експозиции, насочени към образователния процес, вече разполага Регионален исторически музей – Велико Търново.

Те са разработени по проект „Педагогически аспекти на наследството в дигитална среда“ на Средно училище „Емилиян Станев“ в партньорство с музея и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Финансирането в размер на 31 350 лв., е осигурено от Фондация „Америка за България“.

Целта на проекта е да се разработи методология за работа с наследството в дигитална среда, приложима както при обучение в електронна среда от разстояние, така и в традиционната класно-урочна система на образованието.

Виртуалните разходки с дигитален архив са за Археологическия музеий и музеите „Възраждане и Учредително събрание“ и „Сарафкина къща“ и са  достъпни на страниците на обектите на сайта на музея.

Линковете им са:

https://messe360.online/museum/tarnovo/sarafkina1/

https://messe360.online/museum/tarnovo/archeologicheski1/

https://messe360.online/museum/tarnovo/vuzrajdane1/

Автор на снимките е фотографът Емилиян Френчев, а информацията е систематизирана от музейни специалисти. Представени са над 50 музейни експоната от  Праисторията до близкото минало, като всички дигитализирани ресурси са придружени с музеен паспорт.

Онлайн базираните ресурси ще бъдат в помощ на учителите, които преподават история, изобразително изкуство, география и други учебни предмети. Като част от образователния процес са разработени работни листове за интерактивна учебна работа с наследството в дигитална среда.

По проекта ще се създаде банка от иновативни интердисциплинарни видеоуроци, свързани с използване на дигитални музейни ресурси, приложими в обучението на студенти от педагогически специалности на Великотърновския университет и ще бъде  разработено учебно помагало с добри педагогически практики за преподаване на наследство в дигитална среда.

По проекта са закупени таблети и VR очила, които учениците ще  използват при изпълнението на задачи, свързани с наследството.

„През месец март 16 учители от СУ „Емилиян Станев” преминаха обучение за преподаване на наследството в дигитална среда. Предстои обучителен семинар, в който те ще имат възможност да повишат и компетентностите си за използване на съвременни онлайн инструменти в училищна образователна среда.

Като част от провеждания педагогически експеримент учителите разработиха работни листове, които апробираха чрез интерактивни уроци в класовете, в които преподават. Част от дидактическите ресурси са интердисциплинарно базирани върху учебно съдържание по два учебни предмета“, каза Котларска.

В Международния ден на музеите – 18 май в Средно училище „Емилиян Станев“ за първи път ще се проведат реални уроци в новосъздадената по проекта дигитална среда.

Интерес към онлайн базираните ресурси вече е проявен от различни училища в сраната, както и от български неделни училища в чужбина.

Резултатите от двете фази на проекта ще бъдат представени през есента в Международен научен симпозиум, посветен на работата с наследството в интерсидциплинарен план,

    Вашето име (задължително)

    Вашият Email (задължително)

    Относно

    Вашето съобщение