13.11.2020

Противоепидемични мерки до 30 ноември 2020 г.

На основание Заповед № РД 22-1735/12.11.2020 г. на кмета на Община Велико Търново, във връзка с организацията, засилване контрола по спазване на противоепидемични мерки и ограничаване опасността от разпространение от COVID-19 до 30 ноември 202 г.  в Регионален исторически  музей-Велико Търново се въвеждат следните мерки:

 • . Забранява се достъпа на външни лица в административните сгради на РИМ – Велико Търново. Справки и получаване на документи се извършват  от съответните служители на входа на административните сгради.
 • При обслужване на външни лица  на разстояние по-малко от 1,5 м, служителите задължително трябва да са с маска или предпазен шлем.
 • Преустановява се работата на комисиите по идентификация на културни ценности за външни лица.
 • Преустановява се посещението и ползването на ведомствената библиотека за външни лица.
 • Обектите и експозициите на РИМ – Велико Търново приемат само индивидуални  посетители в обичайното работно време, при спазване на противоепидемичните мерки. Групи не се приемат.

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение