28.10.2020

Противоепидемични мерки от 29 октомври 2020 г.

На основание Заповед № РД 01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Р България, във връзка с организацията, засилване контрола по спазване на противоепидемични мерки и ограничаване опасността от разпространение от COVID-19, от 29 октомври до 12 ноември 2020 г.:

 • Обектите и експозициите на Регионален исторически музей-Велико Търново  ще приемат само индивидуални посетители в обичайното работно време, при спазване на противоепидемичните мерки.  Груп няма да се допускат.
 • Преустановя се работата на комисиите по идентификация на културни ценности за външни лица.
 • Преустановява се посещението и ползването на ведомствената библиотека за външни лица.
 • Забранява се достъпа на външни лица в административните сгради на музея. Справки и получаване на документи се извършват  от съответните служители на входа на административните сгради.
 • При обслужване на външни лица  на разстояние по-малко от 1,5 м, с музейните служители задължително трябва да са с маска или предпазен шлем.

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение