03.02.2020

РИМ-Велико Търново търси екскурзоводи с английски език

Регионален исторически музей-Велико Търново търси  екскурзоводи с английски език.

Кандидатите трябва да имат образователно-квалификационна степен – бакалавър/магистър „Английска филология”

Необходимите документи са :

– Заявление

– Автобиография по европейски формат

– Диплом (с приложение) за придобита образователно-квалификационна степен – оригинал за сверка и копие.

– Други документи за придобити квалификации

Документи се подават в деловодството на Регионален исторически музей – Велико Търново, ул.„Никола Пиколо” № 6.

Телефон за допълнителна информация 0885 105 282

 

 

    Вашето име (задължително)

    Вашият Email (задължително)

    Относно

    Вашето съобщение