30.12.2012

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

    Вашето име (задължително)

    Вашият Email (задължително)

    Относно

    Вашето съобщение