Публикации

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ИЗВЕСТИЯ ( С ДОПЪЛНЕНИЯ )
на Регионален исторически музей – Велико Търново  /  
ВИЖ >>

 

izvestiq_2019 ДОПЪЛНЕНИЯ

Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново е научно издание на РИМ – Велико Търново, което излиза ежегодно. В Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново се приемат за издаване статии, съобщения, отзиви и рецензии на музейна темат ика (история, археология, изкуствознание, етнология, реставрация и консервация, музеология и др.) с приносен характер, непубликувани в други научни издания и монографии, на служители на РИМ – В. Търново, както и научни изследвания на външни автори, свързани с Велико Търново и област Велико Търново и изследвания с национален обхват, акцентиращи върху област Велико Търново.


 

Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново е научно издание на РИМ – Велико Търново, което излиза ежегодно. В Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново се приемат за издаване статии, съобщения, отзиви и рецензии на музейна темат ика (история, археология, изкуствознание, етнология, реставрация и консервация, музеология и др.) с приносен характер, непубликувани в други научни издания и монографии, на служители на РИМ – В. Търново, както и научни изследвания на външни автори, свързани с Велико Търново и област Велико Търново и изследвания с национален обхват, акцентиращи върху област Велико Търново.

“Велико Търново. Етнографски проучвания” на Надка Василева е интересно четиво за културата на бита и установени градски обичаи сред по-заможните великотърновци от втората половина на XIX до средата на XX в.

Най-същественият принос на авторката е използването на няколко непубликувани досега колекции от фонд “Етнография” на Великотърновския исторически музей, към които добавя и новоиздирените от нея, българско и вносно производство.


В книгата са представени „перлите от скъпоценна историческа огърлица” – националните, официалните, църковните, професионалните (съсловните) и местните празници, отбелязвани в старата столица през периода 1878 – 1944 година. Те, както и проявите, свързани с юбилейни годишнини и важни за българската и търновската общественост събития, са израз не само на уважение и признание към културно-историческото наследство на родния край, но и сигурен белег на оптимизъм за неговото настояще и бъдеще.

Проучваният в продължение на над двадесет години търновски празничен календар е разкрит както с очарованието на традиционните чествания, така и с нахлуването на модерните европейски и световни тенденции в живота на старата столица.

Публикуваните снимки, документи и факсимилета заедно с посочените източници успешно „дописват” празничната книга на Велико Търново.


Множество документи и научни изследвания разкриват значимото място на града в държавния, политическия и културен живот на страната от Освобождението до 40-те години на ХХ век. Но зад кулисите на забележителните събития в старата столица е кипял многолик живот, изпълнен със смешни, трагични, куриозни и съвсем делнични случки. А именно тези отминали събития и факти, презрени от голямата история, са “солта и пипера” на търновското ежедневие, те са и ключът, който отваря вратата на съвременниците към душевността, радостите, грижите и проблемите на старостоличани през отминалото столетие.

Предложените щрихи на делничния живот в града през периода 1878 – 1944 г. са опит да се сглоби пъстрата мозайка на търновския бит- реален, осезаем, такъв, какъвто е бил назад във времето.

Не всичко от старите и изпълнени с романтика „търновски потайности” е разгледано в предложената книга, но тя хвърля мост към един отминал и все пак необходим за съхраняването на историческата ни памет свят.


“Споменъ за Търново” е истински калейдоскоп на паметта за най-българския град. Сборникът се състои от дванадесет глави и съдържа страници от историята на следосвобожденско Търново. Представен е безкрайния и разнолик поток на времето, който напластява едни и отнася други факти и спомени за личности, събития, паметници, сгради, улици. Своебразното мисловно пътешествие сред пластовете на историята започва с туризма, улици и летни къщи, с атмосферата на старите хотели, забележителностите. Въображаемият посетител се сблъсква с новостите и техниката, “живия живот” в града, стопанския му облик, занаятите и професиите, атмосферата на празненствата, честванията, културния живот. В “Споменъ за Търново” се срещаме с личности, които правят чест не само на Велико Търново, но и на България, като започнем с изумителния Стамболов, та чак до познатия и непознат Марко Тотев. Пътешествието из дебрите на историята ни мами да съхраним радостното познание чрез любимите на всеки пътешественик пощенски картички. Много от уникалните снимки, с които е илюстриран сборникът, се публикуват за първи път. Материалите, събрани в книгата в продължение на десет години, са публикувани на страниците на вестник “Янтра днес”. Книгата разкрива познати и непознати картини от миналото на любимото място за търновци и за хиляди хора от близки и далечни страни.

Изданието е посветено на 130-годишнината от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция. Авторите на книгата по увлекателен начин ни отправят на вълнуващо пътешествие с “машината на времето” като ни представят трепетите, спомените, емоциите и фактите от паметното събитие, възродило българската държава за нов политически живот. В този момент като че ли душата на целия български народ се е събрала тук – в Търново, за да полети към новото, неизвестното свободно бъдеще. В специалното издание са публикувани илюстрации на оригинални вещи и документи от фондовете на музея, отразяващи работата на Учредителното събрание от 1879 г. Представени са снимки на учредителите, техните възгледи и дискусии по време на изработването на Търновската конституция – наричана с основание една от най-демократичните за своето време, дава принос за изграждането, възхода и просперитета на Третата българска държава.
Книгата е подготвена и отпечатана от издателство “Фабер”. Луксозното издание e полезно четиво за широк спектър от обществеността.

Излезе от печат монографията „ Траките край Атрюс. Тракийско погребение от село Големаните, Великотърновско”. Авторът Иван Църов представя резултатите от разкопките и последвалите проучвания на откритите материали от богато тракийско погребение от 5 в. Пр.Хр. Луксозното научно издание е дело на УИ „Св.Климент Охридски”.

На вниманието на читателите са представени двадесет и една статии за жени, родени или дълбоко свързани с Велико Търново. Това са личности, които излизат от традицията и разкрепостени се приобщават към модерността на следосвобожденска България. Различни по професия, по образование и манталитет, всички имат принос за развитието и просперитета на старата столица и страната. Родени през втората половина на ХІХ до 20-те години на ХХ век, дават изява на своите дарования в този романтичен период от живота на България. Книгата е богато илюстрирана, с което се дообогатява представата за тези невероятни великотърновки. Издава се със спомоществователството на клуб Зонта Интернешанъл – Велико Търново и е посветена на международният им празник – 8-ми март.

Възкресяване паметта на Велико Търново в периода на новата история е основната цел на излязлата от печат книга. Тя е посветена на 100-годишнината от обявяване на Независимостта на България, провъзгласена в старата столица на 22 септември 1908 г. и 10-годишнината на регионалния ежедневник „Янтра днес”. Сборникът съдържа осемдесет научно-популярни статии, подредени тематично в четири глави, озаглавени – „Старата столица в новата история на България” (отразяват обществено-политическия живот на града), „Из празничния и църковен календар на великотърновци”, „Бележити личности и фамилии” и „Бит на старите великотърновци”. Статиите са с илюстрации и са излизали на страниците на вестник „Янтра днес” в продължение на десет години. Книгата е предназначена за широк кръг от читатели.

Известия 2008 – Регионален исторически музей – Велико Търново

През периода 1878-1944 г. столицата на Асеневци дарява на страната тридесет и четири генерали и двама контраадмирали. Те са не само част от елита на българското офицерство, но и достойни личности, оставили дълбоки следи в националната история.

Чувството на дълг и искреното убеждение, че не бива да се забравят тези, които са били сред творците и главните действащи лица в миналото, поражда необходимостта да се „извади” от нафталина на времето „житието-битието” на голяма част от търновския генералитет.

Въз основа на богат архивен материал, писмени източници, съхранявани в научно-изследователски, културни и други институции, както и информация от близки и роднини на търновските генерали, книгата спасява от забравата и изчиства от превратностите на времето съществена част от нашата история, свързана с живота и дейността на видните старостоличани.


Излезе от печат книгата „АРБАНАСИ – ХРАМЪТ СВЕТИ АРХАНГЕЛИ МИХАИЛ И ГАВРАИЛ“ на ст. н. с. д-р Хитко Вачев. Книгата е луксозно издание на рекламно-издателска къща „ДАР“ – Велико Търново. Текстът е на български и английски език. Снабдена е с богат илюстративен материал. Предназначена е за ползване от максимално широка аудитория – специалисти и туристи. В изданието са маркирани основните моменти от историята на с. Арбанаси, проучвано в продължение на 10 години от автора, следвано от цялостно представяне на строителната история, архитектурата, стенописната украса, ктиторите и зографите на храма „Св. Архангели Михаил и Гавраил“

    Вашето име (задължително)

    Вашият Email (задължително)

    Относно

    Вашето съобщение