ВИРТУАЛНИ РАЗХОДКИ

Музеят се намира в северната част на площад “Съединение” в гр. Велико Търново. Експозицията е разположена в сграда на стария турски конак.

Музей „Възраждане и Учредително събрание“

Aрхеологическият музей, в който е представена експозицията “Търновград – столица на България XII – XIV век”, се намира западно от площад “Съединение”.

Археологически
музей

Сарафкината къща се намира на улица “Гурко” във възрожденската част на град Велико Търново. Построена е през 1861 г. Предназначена е била за жилище и работно място на Димо Сарафина.

Музей
„Сарафкина къща“

Храмът “Рождесто Христово” се намира в югозападната част на Арбанаси. Представлява масивно изградена каменна постройка с трискатен керемиден покрив.

Църква „Рождество Христово“ – Арбанаси

    Вашето име (задължително)

    Вашият Email (задължително)

    Относно

    Вашето съобщение