Екипи

Администрация

 

д-р Иван Църов
Директор / Специалност: антична археология
тел: 062/682 510, gsm: 0885 105 222

д-р Миглена Петкова
Заместник-директор / Специалност: етнология

тел.: 062/682 520, gsm: 0885 144 904

Маргарита Кунева
Административен секретар
тел: 062/682 511, gsm: 0885 105 244

Илиян Петракиев
Компютърен оператор
тел: 062/682 521, gsm: 0886 927 013

Станислава Ботева
Уредник служебна библиотека

тел: 062/682 514
e-mail: rimvtlib@abv.bg

Надка Цонева
Главен счетоводител
тел: 062/682 519, gsm: 0885 105 275
e-mail: tzoneva@museumvt.com

Иванка Котларова
тел: 062/682 519

Румяна Бъчварова
счетоводител-касиер

Валентина Хаджиниколова
Домакин
тел: 062/682 517, gsm: 0886 927 021

 

Отдел „Археология“

 

доц.д-р Евгени Дерменджиев
Главен уредник / Специалност: средновековна археология
тел: 062/682 532, gsm: 0885 105 188

Недко Еленски
Специалност: праистория
тел: 062/682 528

Александър Чохаджиев
Специалност: праистория
тел: 062/682 531

Стоян Михайлов
Специалност: нумизматика
тел: 062/682 533

доц.д-р Павлина Владкова
Специалност: антична археология
тел: 062/682 530, gsm: 0887 058 659

проф.д-р Хитко Вачев
Специалност: средновековна археология
тел: 062/682 529
GSM 0885 909 823

 

Отдел „Етнография“

 

д-р Илия Вълев
Специалност: етнография
тел: 062/682 517
e-mail:
ilia_valev85@mail.bg

Симеон Цветков
Специалност: етнография
тел: 062/682 513
e-mail: tsvetkov@museumvt.com

 

Отдел „История на България ХV – ХІХ век“

 

д-р Светла Атанасова
Главен уредник / Специалност: история
тел: 062/682 523
e-mail: atanasova@museumvt.com

д-р Атанаска Стамболийска
Специалност: история на България ХV – ХІХ век
тел: 062/682 523

Димитър Харбалиев
тел: 062/682 523

д-р Жюлиета Гюлева
Специалност: история на България ХV – ХІХ век
тел: 062/682 123:
e-mail: juji_g@yahoo.com

 

Отдел „Нова и най-нова история“

 

Тодорка Недева
Главен уредник / Специалност: нова история
gsm: 0886 927 019

Катя Митова-Ганева
Главен уредник / Специалност: нова история
тел: 062/682 516
e-mail: mitova@museumvt.com

Весела Мартинова
Специалност: нова
история;научен архив и регистри
тел: 062/682 526

e-mail: martinova@museumvt.com

Емил Врежаков
Специалност: нова история
тел: 062/682 514

 

Отдел „Християнско изкуство“

 

д-р Диана Тотева
Главен уредник / Специалност: културология
тел: 062/682 524
e-mail: toteva@museumvt.com

д-р Пламен Събев

Главен специалист / Специалност: културология
тел: 062/682 524
e-mail: sabev@museumvt.com

Отдел „Фондове и научен архив“

д-р Миглена Петкова
Главен уредник / Специалност: етнология

тел.: 062/682 520, gsm: 0885 144 904

Боряна Боянкинска
Специалност: нова история
тел: 062/682 516
e-mail: boiankinska@museumvt.com

Мирослава Атанасова
Специалност: история
тел: 062/682 513
e-mail: yordanova@museumvt.com

Михайл Стойчев
Специалност: история
тел: 062/682 526

 

Мултимедиен посетителски център

 

Стоян Александров
Ръководител / Екскурзовод
тел. 062/ 682 525 gsm: 0885 144 268

Светла Йорданова
Заместник ръководител / Екскурзовод
тел. 062/ 682 525 gsm: 0887 523 222

Магдалена Русева
Екскурзовод
тел.: 062/ 682 525

Георгина Торлозова
Екскурзовод
тел. 062/ 682 525

Ива Робова
Екскурзовод
тел.:062 68 525

Мария Йорданова
Екскурзовод
тел. 062/ 682 525

Теодора Гюлeва
тел. 062/ 682 525

 

Отдел „Връзки с обществеността“

 

Соня Петрова
Главен уредник / Завеждащ отдел
тел: 062/638 841, gsm: 0885 105 282

Румяна Павлова
Екскурзовод
тел: 062/638 841, gsm: 0885 105 275

Петко Петкански
Екскурзовод
тел: 062/638 841

Камелия Раданова
Екскурзовод
тел: 062/638 841

Наталия Кечимаринова
Екскурзовод
тел: 062 638 841

д-р Теменуга Върбанова
Екскурзовод / Специалност: етнография
тел: 062/ 638 841

Пенка Виткова-Георгиева
Екскурзовод
тел:062/638 841

Ваня Калчева
Екскурзовод
тел: 062/ 638 841

Димитър Димитров
Екскурзовод
gsm: 0897 225 061

 

 

Лаборатория за консервация и реставрация

 

дн Иван Чокоев
Завеждащ ЛКР / Специалност: реставрация и история
gsm: 0888 445 704

Руен Хаджиниколов
Специалност: реставрация
gsm: 0888 445 704

Ценка Кирилова
Специалност: реставрация
gsm: 0888 445 704

Михаела Томанова
Специалност: реставрация
gsm: 0888 445 704

Сашко Дончев
Специалност: реставрация
gsm: 0888 445 704

Александра Янакиева
Специалност: реставрация
gsm: 0888 445 704

Веселина Стоянова
Специалност: реставрация
gsm: 0888 445 704

Наталия Борисова
Специалност: реставрация
gsm: 0888 445 704

Йорданка Каралъмова
Специалност: реставрация
gsm: 0888 445 704

 

Домакинско обслужване

 

Марин Маринов
Организатор домакинско обслужване
тел: 062/622 518 , gsm: 0885 792 299

Стефан Стефанов
Организатор охрана
тел: 062/622 517 ,  gsm: 0885 105 333

 

Музейна сбирка – гр. Килифарево

 

Михаил Стойчев
Специалност: история
gsm: 0886 927 014

 

Къща-музей „Филип Тотю“ – с. Вонеща вода

 

Петя Първанова
Екскурзовод
тел: 06118 387

 

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение